Asemakaavaluonnos nähtävillä (MRL 62 §)

Kuulutusaika

18.3.2020 - 17.4.2020

Kuulutus

LEVO 94. kaupunginosan 1. asemakaava, Yyteri 60. ja Kaanaa 61. kaupunginosien asemakaavan muutos 609 1628. Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä samanaikaisesti asemakaavaluonnoksen kanssa.

Yhteyshenkilö                                                                            puh.                                                

Kaavoitusarkkitehti Otto Arponen                                                044 701 1606                                 

 

Vireillä olevan 1. asemakaavan/asemakaavamuutoksen rajaus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä nähtävillä oleva asemakaavaluonnos ovat osallisten ja myös muiden arvioitavissa 19.3. - 17.4.2020 kaupunkisuunnittelussa sekä internetsivulla www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu. Mielipiteet voi esittää suullisesti ja kirjallisesti kaupunkisuunnitteluun osoitteeseen: Porin kaupunkisuunnittelu, PL 95 (käyntiosoite Yrjönkatu 6 B, palvelupiste Porina), 28101 PORI, kaupunkisuunnittelu@pori.fi.

Asemakaavaluonnoksen esittelytilaisuus järjestetään Levon leirikeskuksessa 1.4.2020 klo 17.30.

 

Porissa 18.3.2020
Porin kaupunkisuunnittelu