Julkipanoilmoitus, Osuuskunta SataMaito

Kuulutusaika

29.8.2019 - 30.9.2019

Kuulutus

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAYKSIKÖN PÄÄLLIKÖN PÄÄTÖS 32 §                            
                    
Päätöksen antopäivä on 30.8.2019
                            
Yllä mainittuna päivänä ympäristö- ja terveysvalvontapäällikkö antaa seuraavan ympäristönsuojelulain 88 §:n     mukaisen päätöksen.    
                            
§ 30/2019    PRIDno-2019-4039          

Osuuskunta SataMaito
Ympäristöluvan raukeaminen
Porin kaupungin ympäristölautakunnan päätös 11.2.2003 § 21 (annettu 17.2.2003)
Maidonkäsittelylaitoksen ympäristölupa 
kiinteistö 609-2-9-411. 

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 30.9.2019.
                            
Muutoksenhaku:                
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.                    
Valitusosoitus, valituskirjelmän sisältö ja tarvittavat liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.                            
Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristöinsinööri Arttu Tuominen, puh. 044 701 0211 tai sähköpostitse arttu.tuominen@pori.fi