Kuulutus ympäristölupapäätöksestä, YIT Teollisuus Oy

Kuulutusaika

13.8.2019 - 12.9.2019

Kuulutus

KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSESTÄ

Dnro: PRIDno-2019-1756

Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen on 13.8.2019 antamallaan päätöksellä myöntänyt ympäristöluvan YIT Teollisuus Oy:lle pilaantumattomien maiden vastaanottoon ja läjittämiseen kiinteistöille Erkinkallio ja Erkinkallio I, os. Parkanontie 233, 29570 Söörmarkku.

Lupapäätös on nähtävillä 30 päivän ajan Porin kaupungin palvelukeskus Porinassa, os. Yrjönkatu 6 B sekä Porin kaupungin internet-sivuilla www.pori.fi. Valitusoikeus päätöksestä on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Valitusviranomaisena on Vaasan hallinto-oikeus. Valitusaika päättyy 12.9.2019.

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristöinsinööri Arttu Tuominen, puh. 044 701 0211 tai sähköpostitse arttu.tuominen@pori.fi.

Porissa 13.8.2019

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAINEN