Tiilimäen 11. kaupunginosan asemakaavan muutos 609 1698

Kuulutusaika

28.9.2019 - 4.11.2019

Kuulutus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Tiilimäen 11. kaupunginosan korttelin15 (osa), Sairaalantietä (osa), Maamiehenkatua (osa), Juutilaisentietä (osa) ja Vähämäenpuistoa (osa) koskevan asemakaavan muutoksen ja
1. asemakaavan 609 1698, joka on päivätty 14.06.2019 ja tarkistettu 09.09.2019, sekä tonttijaot 8402-8404.

Porin kaupunginvaltuuston päätös 23.09.2019 §101, muutoksenhaku kokouksen pöytäkirjan liitteenä.

28.09.2019
Porin kaupunginhallitus