Ympäristönsuojelulain mukainen päätös/Stena Recycling Oy

Kuulutusaika

22.8.2019 - 23.9.2019

Kuulutus

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 22.8.2019 antamallaan päätöksellä nro 317/2019 myöntänyt hakijalle ympäristöluvan toiminnan muutokselle muutoksenhausta huolimatta. Aluehallintovirasto muuttaa kierrätyslai- toksen toimintaa koskevaa ympäristölupaa nro 25/2012/1 ja lisää lupa- määräykset 9a ja 21a, sekä muuttaa lupamääräyksiä 2, 3, 9, 10, 11, 20, 22, 23 ja 27

Hakija

Stena Recycling Oy

Asia

Tahkoluodon kierrätyslaitoksen toiminnan muuttaminen sekä toiminnan aloittamislupa, Pori

Sijainti

Tahkoluodontie 1, 28900 Pori.

 

Päätös on nähtävillä valitusaikana sähköisesti22.8. – 23.9.2019 Porin kaupungin palvelupiste Porinassa (Yrjönkatu 6 B). Päätös on luettavissa osoitteessawww.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy23.9.2019.

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA tai vaasa.hao@oikeus.fi). Tarkemmat ohjeet muu- toksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja asiasta antavat

Ympäristöylitarkastaja Tuula Räsänen, puh. 0295 016 429 sähköpostiosoite: tuula.p.rasanen@avi.fi

Ympäristöneuvos Harri Majander, puh. 0295 016 420
sähköpostiosoite: harri.majander@avi.fi