Ympäristönsuojelulain mukainen päätös / Boliden Harjavalta Oy 29.7.-28.8.2019

Kuulutusaika

29.7.2019 - 28.8.2019

Kuulutus

Kuulutusaika

29.7. - 28.8.2019

Asia: 

Porin kuparielektrolyysin ympäristöluvan lupamääräyksessä 8b edellytetyn selvityksen toimittamisen määräajan pidentäminen

Hakija:

Boliden Harjavalta Oy

Päätös on nähtävillä Palvelupiste Porinassa ja luettavissa osoitteesta www.avi.fi/lupa-tietopalvelu