Julkipano Maanrakennus Jouko Kärkkäinen Oy

Kuulutusaika

1.8.2019 - 2.9.2019

Kuulutus

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAYKSIKÖN PÄÄLLIKÖN PÄÄTÖS 28 §                                                                                                                                                                                                               Päätöksen antopäivä on 2.8.2019                                                                                                                                                  

Yllä mainittuna päivänä ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö antaa seuraavan päätöksen ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisesta ympäristöluvasta:                                                                                                                                                                                                                  

§ 28/2019       PRIDno-2019-1626                                   

 

Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy                                                                            

Raumanjuovantie (609-30-8-5)

                                           

Ympäristölupa, jätteen käsittely                                                             

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 2.9.2019                                                                                                                                                        

Muutoksenhaku:                                                                                   

Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.                                                                                                

Valitusosoitus, valituskirjelmän sisältö ja tarvittavat liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.                                                                                                                                                

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristötarkastaja Riikka Niemenmaa,

puh. 044 701 3351 tai sähköpostitse riikka.niemenmaa@pori.fi