Julkipanoilmoitus, 7.10.2019, Veikko Lehti Oy/Aittaluodon lajitteluaseman ympäristölupa

Kuulutusaika

7.10.2019 - 7.11.2019

Kuulutus

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAYKSIKÖN PÄÄLLIKÖN PÄÄTÖS § 38/2019                            
                    
Päätöksen antopäivä on 8.10.2019                            

Yllä mainittuna päivänä ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö antaa seuraavan päätöksen ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisesta ympäristöluvasta:
            
§ 38/2019
PRIDno-2019-3764         

Veikko Lehti Oy                
Kuninkaanlahdenkatu 14, 28100 Pori
Kiinteistötunnus: 609-7-6-51
         
Ympäristöluvan tarkistaminen, Aittaluodon lajitteluasema
Jätteen ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai käsittely
            
Viimeinen muutoksenhakupäivä on 7.11.2019.                            

Muutoksenhaku               
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.                    
Valitusosoitus, valituskirjelmän sisältö ja tarvittavat liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.                            

Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristöinsinööri Joni Mustonen, puh. 044 701 0215 tai sähköpostitse joni.mustonen@pori.fi