Julkipanoilmoitus, Heikki Äijö

Kuulutusaika

26.8.2019 - 27.9.2019

Kuulutus

YMPÄRISTÖINSINÖÖRIN  PÄÄTÖS 67 §                            
                    
Päätöksen antopäivä on 28.8.2019    
                        
Yllä mainittuna päivänä ympäristöinsinööri antaa seuraavan päätöksen ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisesta ilmoituksesta:    
                                    
§ 67/2019    PRIDno-2019-2863         


Heikki Äijö, y-tunnus 2054747-6            
Pohjanmaantie 1452, 38600 Lavia
kiinteistö 413-416-8-2
         
Ilmoituspäätös, eläinsuojan laajennus
                
Viimeinen muutoksenhakupäivä on 27.9.2019
                            
Muutoksenhaku:                
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.                    
Valitusosoitus, valituskirjelmän sisältö ja tarvittavat liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.                            
Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristöinsinööri Arttu Tuominen, puh. 044 701 0211 tai sähköpostitse arttu.tuominen@pori.fi