Julkipanoilmoitus, Rantarieha ry

Kuulutusaika

27.8.2019 - 27.9.2019

Kuulutus

YMPÄRISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖS 68 §                            
                    
Päätöksen antopäivä on 28.8.2019
                            
Yllä mainittuna päivänä ympäristöinsinööri antaa seuraavan päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta:  
                                     
§ 68/2019    PRIDno-2019-3883

Rantarieha ry        
Silakkamarkkinoiden äänentoisto
30.8.2019 klo. 10:00 – 19:00
31.8.2019 klo. 8:00 – 18:00
1.9.2019 klo. 10:00 – 17:00
        
Viimeinen muutoksenhakupäivä on 27.9.2019.    
                        
Muutoksenhaku:                
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.                    
Valitusosoitus, valituskirjelmän sisältö ja tarvittavat liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.                            
Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristöinsinööri Arttu Tuominen, puh. 044 701 0211 tai sähköpostitse arttu.tuominen@pori.fi