Julkipanoilmoitus, UPM-Kymmene Oyj

Kuulutusaika

3.10.2019 - 4.11.2019

Kuulutus

YMPÄRISTÖINSINÖÖRIN PÄÄTÖS 72 §             

Päätöksen antopäivä on 4.10.2019        

Yllä mainittuna päivänä ympäristöinsinööri antaa seuraavan päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta:           
§ 72/2019 PRIDno-2019-4403     
 
  
UPM-Kymmene Oyj (Seikun saha)   
Energiapuujakeiden murskaus 
Kuninkaanlahdenkatu 14, 28100 Pori 
14.10. – 31.10.2019 ma-pe klo 7.00 – 19.00 
 
Viimeinen muutoksenhakupäivä on 4.11.2019.        

Muutoksenhaku:     
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.      
Valitusosoitus, valituskirjelmän sisältö ja tarvittavat liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.        
Lisätietoja päätöksestä antaa vs. ympäristöinsinööri Lea Törmä, puh. 044 701 0211 tai sähköpostitse lea.torma@pori.fi