Julkipanoilmoitus, YIT Teollisuus Oy

Kuulutusaika

12.8.2019 - 12.9.2019

Kuulutus

YMPÄRISTÖ- JA TERVEYSVALVONTAYKSIKÖN PÄÄLLIKÖN PÄÄTÖS 30 §                            
                    
Päätöksen antopäivä on 13.8.2019                            
Yllä mainittuna päivänä ympäristö- ja terveysvalvontayksikön päällikkö antaa seuraavan päätöksen ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisesta ympäristöluvasta:    
                                    
§ 30/2019    PRIDno-2019-1756         


YIT Teollisuus Oy                
Parkanontie 233, 29570 Söörmarkku
Erkinkallio (609-466-35-1) ja Erkinkallio I (609-466-4-128)
         
Ympäristölupa, maankaatopaikka
Pilaantumattomien maiden vastaanotto ja läjittäminen                

                
Viimeinen muutoksenhakupäivä on 12.9.2019    
                        
Muutoksenhaku:                
Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.                    
Valitusosoitus, valituskirjelmän sisältö ja tarvittavat liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.                            
Lisätietoja päätöksestä antaa ympäristöinsinööri Arttu Tuominen, 
puh. 044 701 0211 tai sähköpostitse arttu.tuominen@pori.fi