Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 458 Eroanomus teknisen lautakunnan varajäsenyydestä

PRIDno-2019-4077

Valmistelija

  • Merita Pajunen, merita.pajunen@pori.fi

Perustelut

Sami Helkamäki on jättänyt eroanomuksen luottamustehtävästään teknisen lautakunnan varajäsenenä.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Kaupunginvaltuusto on valinnut teknisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

Jäsen Varajäsen
Antero Kivelä (pj.), VAS Mika Tuomela, VAS
Milka Tommila, VAS Iisa Aalto, VAS
Markku Tanttinen (vpj.), SDP Tuomas Koivisto, SDP
Jyrki Levonen, SDP Rami Hietikko, SDP
Johanna Rantanen, SDP Esa J. Anttila, SDP
Johanna Huhtala, SDP Paula Kivimäki, SDP
Anttivesa Knuuttila, KOK Matti Liipo, KOK
Ilkka Holmlund, KOK Teija Ruuhikorpi-Mäki, KOK
Veera Forsbacka, KOK Helena Isoviita, KOK
Jari Haapaniemi, PS Sami Helkamäki, PS
Antti Lehtonen, PS Pekka Pörsti, PS
Aila Haikkonen, KESK Raija Koskiranta, KESK
Minna Haavisto, VIHR Eeva Sinerjoki, VIHR

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto:

  • myöntää Sami Helkamäelle eron teknisen lautakunnan varajäsenen tehtävästä
  • valitsee Sami Helkamäen tilalle tekniseen lautakuntaa uuden varajäsenen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, Sami Helkamäki, nimetty henkilö, hallintoyksikkö/LUMU-tiimi, ICT-yksikkö/Helpdesk, tarkastustoimi

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.