Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 457 Eroanomus joukkoliikennejaoston varajäsenyydestä

PRIDno-2019-2634

Valmistelija

  • Merita Pajunen, merita.pajunen@pori.fi

Perustelut

Mika Rantanen on jättänyt eroanomuksen luottamustehtävästään joukkoliikennejaoston varajäsenenä.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Kaupunginvaltuusto on valinnut joukkoliikennejaoston porilaiset jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

Jäsen Varajäsen
Sanna Grönmark (pj), VIHR Minka Leino-Holm, VIHR
Riitta Suonpää, SDP Jukka Antila, SDP
Timo Salsoila, VAS Tiina Rinne, VAS
Tero Niskanen, KOK Mika Rantanen, KOK
Anssi Salmi, PS Toni Jalonen, PS

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto:

  • myöntää Mika Rantaselle eron joukkoliikennejaoston varajäsenen tehtävästä
  • valitsee Mika Rantasen tilalle joukkoliikennejaostoon uuden varajäsenen

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, Mika Rantanen, nimetty henkilö, hallintoyksikön LUMU-tiimi, ICT-yksikkö/Helpdesk, tarkastustoimi

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.