Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 463 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

Aluepalopäällikkö, Pohjois-Satakunta
Henkilöstöpäätös:
§ 12 Irtisanoutuminen palomiehen virasta, 22.08.2019

Aluepalopäällikkö, Pori
§ 30 Valinta ensihoitajan toimeen, 22.08.2019
§ 31 Valinta ensihoitajan toimeen, 22.08.2019

Henkilöstöpäällikkö
§ 186 Tehtäväkohtaisen palkan tarkastus ja nimikemuutos, 22.08.2019
§ 187 Salassa pidettävä, julkisuuslaki (621/1999) § 24 , 23.08.2019
§ 188 Tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen, ylipalomies Meri-Porin paloasema, 27.08.2019
§ 190 Epäpätevyysalennuksen tarkistaminen, 27.08.2019
§ 191 Oikaisu henkilöstöpäällikön päätöksen PRIDno 2019-3071, 27.08.2019
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 189 Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöryhmän asettaminen, 27.08.2019

Kaupunginjohtaja
Hankintapäätös:
§ 64 Pori-Olkiluoto -työmatkaliikenteen kustannuksiin osallistuminen., 26.08.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.