Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 451 Tytäryhteisöjen puolivuotisraportti

PRIDno-2019-4079

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhteisöt ovat toimittaneet omistajaohjausyksikköön konserniohjeen velvoitteen mukaisesti raportit alkuvuoden 2019 toiminnastaan ja taloudestaan. Raporttien toimittamisen määräpäivä on ollut 15.8.2019. Selvitystä on pyydetty myös yhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Liitteinä ovat omistajaohjausyksikön laatima tytäryhteisöjen välitilinpäätöksiin ja selvityksiin perustuva yhteenveto, laadittu kannanotto yhteisöjen toiminnasta ja taloudellisesta tilasta sekä kahdeksan strategisen yhtiön sekä Visit Pori Oy:n osalta yhtiökohtaiset raportit ajalta 1.1.-30.6.2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tytäryhteisöjen puolivuotisraportin tiedoksi ja antaa evästyksensä raportin johdosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Juha Vasama saapui kokoukseen klo 14:28.

Esteelliset poistuivat kokouksesta seuraavasti:

Länsirannikon Koulutus Oy, Diana Bergroth-Lampinen  ja Arto Nurmi (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy). Puheenjohtajana tämän kohdan käsittelysssä toimi Anne Liinamaa.  

Pori Energia Oy, Petri Lahtinen (yhteisöjäävi, Pori Energia Oy:n hallituksen puheenjohtaja).

Porin Satama Oy: Arto Nurmi (yhteisöjäävi, Porin Satama Oy:n hallituksen puheenjohtaja). 

Porin Linjat Oy, Oili Heino (yhteisöjäävi, Porin Linjat Oy:n hallituksen puheenjohtaja).

Porin YH-Asunnot Oy, Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja) ja Petri Huru (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy:n hallituksen jäsen) poistuivat kokouksesta. Hurun sijaan kokoukseen saapui Ismo Läntinen.

Satakunnan ammattikorkeakoulu, Raisa Ranta (yhteisöjäävi, Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsen). Tässä kohdassa pöytäkirjan tarkastajana toimi Anne Liinamaa.

Asunto Oy Porin Kiertokatu 16-18, Raisa Ranta (intressijäävi). Tässä kohdassa pöytäkirjan tarkastajana toimi Anne Liinamaa.

Kiinteistö Oy Domus Arctopolis, Diana Bergroth-Lampinen, Juha Vasama ja Arto Nurmi (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy) ja Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, hallituksen jäsen). Puheenjohtajana tämän kohdan käsittelysssä toimi Anne Liinamaa.  

Kiinteistö Oy Porin Jäähalli,  Esa J. Wahlman (Kiinteistö Oy Porin Jäähallin asiamiehen läheinen).

Kiinteistö Oy Porin Winnova, Diana Bergroth-Lampinen, Juha Vasama ja Arto Nurmi (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy). Puheenjohtajana asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.

Porin aikuiskoulutussäätiö, Kiinteistö Oy PAKK: Esa J. Wahlman (Kiinteistö Oy PAKK:n asiamiehen läheinen), Diana Bergroth-Lampinen, Arto Nurmi ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy). Puheenjohtajana tämän kohdan käsittelysssä toimi Anne Liinamaa.  

Kiinteistö Oy Otavankatu 3, Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja) , Petri Huru (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy:n hallituksen jäsen).

Kiinteistö Oy Porin Tiilimäki, Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Porin YH-Asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja).

Sampolan Palvelukeskus Oy, Esa J. Wahlman (yhteisöjäävi, Sampolan Palvelukeskus Oy:n toimitusjohtajan läheinen) .

Länsi-Suomen pelastusharjoitusaluesäätiö,  Diana Bergroth-Lampinen (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy), Arto Nurmi (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy) ja Juha Vasama (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy). Puheenjohtajana tämän kohdan käsittelysssä toimi Anne Liinamaa.  

Tiedoksi

Omistajaohjausyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.