Kaupunginhallitus, strategiset yhtiöt, kokous 4.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Länsirannikon Koulutus Oy:n tavoitteet vuodelle 2020

PRIDno-2019-4670

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Konserniohjeen mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa kahdeksalle strategiselle tytäryhtiölle sekä Visit Pori Oy:lle omistajan/pääomistajan vuositason tavoitteet. Länsirannikon Koulutus Oy esittelee kaupunginhallitukselle toimintasuunnitelmansa sekä tavoite-ehdotuksensa vuodelle 2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee yhtiön tavoitteet tiedoksi ja antaa tarvittavat evästykset jatkovalmistelulle. Tavoitteet liitetään osaksi kaupungin talousarvioehdotusta (2.lukemisessa) ja tavoitteiden vahvistaminen tapahtuu osana normaalia kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Puheenjohtajana asiasta §10 lukien toimi Anne Liinamaa. 

Länsirannikon Koulutus Oy:n tavoitteiden käsittelyn ajan klo 9:03 - 9:45 kokouksessa oli läsnä yhtiön toimitusjohtaja Lasse Schultz. Lisäksi toimialajohtaja Esa Kohtamäki osallistui asian käsittelyyn.

Mari Kaunistola poistui asian käsittelyn aikana klo 9:11 - 9:17.

Esa Kohtamäki poistui kokouksesta klo 9:45.

Tiedoksi

Länsirannikon Koulutus Oy, omistajaohjausyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.