Kaupunginhallitus, strategiset yhtiöt, kokous 4.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Pori Energia Oy:n tavoitteet vuodelle 2020

PRIDno-2019-4671

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Konserniohjeen mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa kahdeksalle strategiselle tytäryhtiölle sekä Visit Pori Oy:lle omistajan vuositason tavoitteet. Pori Energia Oy esittelee kaupunginhallitukselle toimintasuunnitelmansa sekä tavoite-ehdotuksensa vuodelle 2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee yhtiön tavoitteet tiedoksi ja antaa tarvittavat evästykset jatkovalmistelulle. Tavoitteet liitetään osaksi kaupungin talousarvioehdotusta (2.lukemisessa) ja tavoitteiden vahvistaminen tapahtuu osana normaalia kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Tommi Salokangas

Kokouskäsittely

Porin Energia Oy:n tavoitteiden käsittelyn ajan klo 9:48 - 10:23 kokouksessa olivat läsnä yhtiön toimitusjohtaja (30.9.2019 asti) Matti Rintanen ja toimitusjohtaja (1.10.2019 lukien) Petri Paajanen. Lisäksi toimialajohtaja Marko Kilpeläinen osallistui asian käsittelyyn.

Tommi Salokangas (yhteisöjäävi, Porin Energia Oy:n hallituksen jäsen) poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

Kokoustauko klo 10:23 - 10:31.

Tiedoksi

Pori Energia Oy, omistajaohjausyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.