Kaupunginhallitus, strategiset yhtiöt, kokous 4.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Porin Linjat Oy:n tavoitteet vuodelle 2020

PRIDno-2019-4673

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Konserniohjeen mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa kahdeksalle strategiselle tytäryhtiölle sekä Visit Pori Oy:lle omistajan vuositason tavoitteet. Porin Linjat Oy esittelee kaupunginhallitukselle toimintasuunnitelmansa sekä tavoite-ehdotuksensa vuodelle 2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee yhtiön tavoitteet tiedoksi ja antaa tarvittavat evästykset jatkovalmistelulle. Tavoitteet liitetään osaksi kaupungin talousarvioehdotusta (2.lukemisessa) ja tavoitteiden vahvistaminen tapahtuu osana normaalia kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Porin Linjat Oy:n tavoitteiden käsittelyn ajan klo 11:17 - 12:09 kokouksessa oli läsnä yhtiön toimitusjohtaja Markku Hermonen. Lisäksi toimialajohtaja Ulla-Kirsikka Vainio osallistui asian käsittelyyn.

Arja Laulainen poistui kokouksesta klo 11:30.

Oili Heino (yhteistöjäävi, Porin Linjat Oy:n hallituksen puheenjohtaja) poistui esteellisenä asian päätöksenteon ajaksi klo 12:08 - 12:21.

Milka Tommila poistui kokouksesta klo 12:09.

Erno Välimäki poistui kokouksesta klo 12:10.

Mari Kaunistola poistui kokouksesta klo 12:12.

Tiedoksi

Porin Linjat Oy, omistajaohjausyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.