Kaupunginhallitus, strategiset yhtiöt, kokous 4.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n tavoitteet vuodelle 2020

PRIDno-2019-4669

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Konserniohjeen mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa kahdeksalle strategiselle tytäryhtiölle sekä Visit Pori Oy:lle omistajan/pääomistajan vuositason tavoitteet. Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy esittelee kaupunginhallitukselle toimintasuunnitelmansa sekä tavoite-ehdotuksensa vuodelle 2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee yhtiön tavoitteet tiedoksi ja antaa tarvittavat evästykset jatkovalmistelulle. Tavoitteet liitetään osaksi kaupungin talousarvioehdotusta (2.lukemisessa) ja tavoitteiden vahvistaminen tapahtuu osana normaalia kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviokäsittelyä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n tavoitteiden käsittelyn ajan klo 8:17 - 8:53 kokouksessa olivat läsnä yhtiön toimitusjohtaja Jari Multisilta ja hallituksen puheenjohtaja Henry Merimaa. Lisäksi toimialajohtaja Esa Kohtamäki osallistui asian käsittelyyn.

Mari Kaunistola saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 8:18.

Diana Bergroth-Lampinen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 8:57. Hänen sijaansa saapui Sinikka Alenius.

Juha Vasama poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 8:57.

Kokoustauko klo 8:57 - 9:03.

Tiedoksi

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy, omistajaohjausyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.