Perusturvalautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Esittelijä

  • Terttu Nordman, perusturvajohtaja, terttu.nordman@pori.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Käsitellyt asiat