Perusturvalautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 148 Lausunto Poriin rakennettavan kehitysvammaisten lasten asumisyksikön investointiavustukseen

PRIDno-2019-2953

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@pori.fi

Perustelut

Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella on omana ja ostopalveluna tuotettua eritasoista kehitysvammaisten asumispalvelua. Satakunnan sairaanhoitopiirin toimesta yhdessä kuntien kanssa on selvitetty ja päivitetty kehitysvammaisten asumistarvetta tulevaisuudessa. Asumistarvetta on erilaista esim. lapsuuden kodissa asuvilla kehitysvammaisilla jo aikuisiällä olevilla sekä lapsilla.  Yhteistoiminta-alueen omat asumisyksiköt sijaitsevat pääasiassa Porissa, Merikarvialla on yksi kuusipaikkainen asumisyksikkö ja rakenteilla tällä hetkellä uusia asumisyksiköitä Kiinteistö Oy Satakruunun toimesta. Nämä asumisyksiköt ovat suunnattu aikuisille kehitysvammaisille. 

Olemassa oleva palvelutuotanto ei tällä hetkellä vastaa lapsiasiakkaiden palvelutarpeeseen. Antinkartanon vaativan lasten kuntoutusyksikön Kielon asiakkaat ovat pääsääntöisesti Porin yhteistoiminta-alueen lapsia. Nämä lapset jäävät pidemmäksi aikaa laitokseen osittain siitäkin syytä ettei heille ole olemassa tarkoituksenmukaista jatkohoitopaikkaa. SHP:n Satakruunun tarkoituksena on hakea ARA-rahoitusta lain säätämää 7-paikkaista, 2-3 solua sisältävää, lasten asumisen yksikköä, jossa olisi huomioitu myös samaan pihapiiriin tulevat asunnot psykososiaalisille tarpeille eli max 8-paikkainen pienryhmäkoti vaativille nuorille, jolloin kokonaismäärä tontilla olisi max 15 asuntoa.

Rakentamisessa tulee huomioida uudenlaista ajattelua, toteuttamista sekä vaihtoehtoja tarvitaan suunniteltaessa (kehitys) vammaisten ja muiden erityistä tukea tarvitsevien asumis- ja hoivapalveluita. Asumisyksikössä tulisi pyrkiä huomioimaan muunneltavuus ja esteettömyys niin, että asuntoja voidaan muokata eri ikäkausien vaatimalla tavalla. Nykyteknologia ja uudet innovoinnit tuovat erilaisia vaihtoehtoja hoivan järjestämiseen. 

Tulevaisuudessakin soten myötä asiakkaan valinnanvapaus tulee lisääntymään ja uusia palveluiden toteuttamistapoja tarvitaan ja niitä luodaan mm. henkilökohtaisen budjetoinnin avulla. Useissa lakilvalmisteluissa on todettu, että henkilökohtaista budjettia voitaisiin tarjota iäkkäille ja vammaisille henkilöille, joilla on pitkäaikaista, laaja-alaista ja jatkuvaa tuen tarvetta (eli useita eri palveluita) ja jotka pystyvät joko itse tai tuettuna suunnittelemaan oman palvelukokonaisuutensa. Budjetti voidaan myöntää myös vammaisen lapsen tai nuoren palvelujen tuottamiseksi. 

Asiakasohjauksessa ja asukasvalinnoissa tullaan huomioimaan jatkuvan sote-uudistuksen linjaukset, asiakkaan valinnanvapaus ja palveluiden hankkiminen henkilökohtaisen budjetin ja/tai asiakassetelin avulla. Näillä on merkitystä myös Porin yhteistoiminta-alueen sitoutumiseen palveluiden käyttöön hanketta puoltaessa. Palveluiden käyttöön vaikuttaa tulevaisuudessa mahdollisesti voimaan tuleva laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä erityispalveluista (§12 asumisen tuki ja palvelut) sekä siihen liittyvä sosiaalihuollon muuttaminen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terttu Nordman, perusturvajohtaja, terttu.nordman@pori.fi

Perusturvalautakunta antaa yllä olevan lausunnon investointiavustukseen liitettäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Teemu Björninen/Kiinteistö Oy Satakruunu, Merja Paavola, Satasairaala/sosiaalipalvelut, Perusturva/sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Käsitellyt asiat