Perusturvalautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Terttu Nordman, perusturvajohtaja, terttu.nordman@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Rauli Taimi ja Irma Roininen (varalla Anne Granholm ja Pirjo Koivukorpi ).

 

Pöytäkirja tarkastetaan 24.6.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Käsitellyt asiat