Perusturvalautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 Täyttölupapyyntö, asumispalveluiden esimiehen virka, 79454001, terveys- ja sairaalapalvelut, psykososiaaliset asumispalvelut

PRIDno-2019-3054

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys- ja sairaalapalveluiden palvelujohtaja, anna-liisa.koivisto@pori.fi

Perustelut

Psykososiaalisten asumispalvelujen esimies on irtisanoutunut virastaan 1.12.2019 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta. 

Asumispalveluiden esimies vastaa mielenterveys- ja päihdeperustaisista asumispalveluista ja omien yksiköiden välittömästä esimiestyöstä Taiteilijankodissa, Veturissa ja Liikkuvassa tuessa. Lisäksi tehtävään kuuluu yhteistyön sekä palvelutoiminnan kehittäminen muiden toimijoiden kanssa, niin julkisella, järjestö- kuin yksityisellä sektorilla. Esimerkiksi moniammatillisien Asumisen yhteistyöryhmän johtaminen sisältyy tehtävään. Viranhoidossa on jossain määrin suoraa asiakastyötä, liittyen asukasvalintoihin ja niistä päättämisiin omiin yksiköihin ja yksityisiin palveluyksiköihin. Erityisen vaativaa työtä on asiakkaiden toimintakyvyn kohenemisen myötä toteutettavat siirrot kevyemmin tuettuihin asumisyksköihin tai itsenäiseen asumiseen ostopalveluyksiköitä koskien.

Talousarviossa on määrärahakustannuspaikalla 14120615  virkasuhteelle n:ro 79454001.  Työaika on 38,75 h/vko, hinnoittelukohta  03HOI020 ja palkka tällä hetkellä  2971,23€/kk.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään kokemusta esimiestyöstä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Eduksi katsotaan perehtyneisyys ja kokemus päihde- ja mielenterveystyöstä, kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollosta ja sen yhteistyökumppaneista ja näihin liittyvästä toiminnasta sekä kykyä osaamisen kehittämiseen ja sen johtamiseen.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Terttu Nordman, perusturvajohtaja, terttu.nordman@pori.fi

Perusturvalautakunta päättää myöntää psykosiaalisten asumispalveluiden esimiehen virkaan 79454001 täyttöluvan julkisella haulla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Anna-Liisa Koivisto, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Käsitellyt asiat