Perusturvalautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Täyttölupapyyntö, psykososiaalisten palveluiden esimiehen virka, 37915005, terveys- ja sairaalapalvelut, psykososiaaliset laitospalvelut

PRIDno-2019-3053

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys- ja sairaalapalveluiden palvelujohtaja, anna-liisa.koivisto@pori.fi

Perustelut

Psykososiaalisten laitospalvelujen esimies on irtisanoutunut virastaan 1.12.2019 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta.

Laitospalveluiden esimies vastaa päihdetyön laitospalveluista ja välittömästä esimiestyöstä katkaisuhoidossa, kuntoutumisyksikössä ja päiväkuntoutuksessa. Lisäksi tehtävään kuuluu yhteistyön sekä palvelutoiminnan kehittäminen muiden toimijoiden kanssa, niin julkisella, järjestö- kuin yksityisellä sektorilla.  Viranhoitoon liittyy jonkin verran suoraa asiakastyötä, erityisesti ostopalveluihin liittyvä asiakastyö ja asiakaspäätökset.

Talousarviossa on määräraha kustannuspaikalla 14120621 virkasuhteelle n:ro 37915005. Työaika on yleistyöaika 38,75 h/vko,  hinnoittelukohta  03HOI020 ja palkka tällä hetkellä 2971,23€/kk.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto. LIsäksi edellytetään kokemusta esimiestyöstä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Eduksi katsotaan perehtyneisyys ja kokemus päihde- ja mielenterveystyöstä, kokemusta sosiaali- ja terveydenhuollosta ja sen yhteistyökumppaneista ja näihin liittyvästä toiminnasta sekä kykyä osaamisen kehittämiseen ja sen johtamiseen.

Esitän psykososiaalisten palvelujen laitospalvelujen esimiehen viran täyttämistä 1.12.2019 alkaen ulkoisen haun kautta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terttu Nordman, perusturvajohtaja, terttu.nordman@pori.fi

Perusturvalautakunta päättä myöntää  psykosiaalisten laitospalveluiden esimiehen virkaan numero 37915005 täyttöluvan julkisella haulla

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Anna-Liisa Koivisto, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Käsitellyt asiat