Perusturvalautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Täyttölupapyyntö, sairaalapalveluiden ylilääkärin virka, 38000001, terveys- ja sairaalapalvelut

PRIDno-2019-3055

Valmistelija

  • Anna-Liisa Koivisto, terveys- ja sairaalapalveluiden palvelujohtaja, anna-liisa.koivisto@pori.fi

Perustelut

Porin perusturvakeskuksen terveys- ja sairaalapalveluissa (kp14120703, sairaalapalveluiden lääkärit) vapautuu 1.8.2019 sairaalapalveluiden ylilääkärin virka nro 38000001.

Sairaalapalveluiden ylilääkärin tehtävänä on johtaa ja kehittää vastuualueensa sairaalapalveluiden toimintaa ja vastata alueensa toiminnan toteutumisesta kokonaisvaltaisesti. Sairaalapalveluiden ylilääkäri toimii alueensa sairaalalääkärien ja toimintasäännössä mainittujen työntekijöiden esimiehenä.

Tehtävä kuuluu hinnoitteluun L3SL1100 ja tehtäväkohtainen palkka on 6028,65 €/kk. Kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) säädetty oikeus harjoittaa lääkärin ammattia itsenäisesti Suomessa laillistettuna ammattihenkilönä sekä soveltuva erikoislääkärin tutkinto. Lisäksi edellytetään kokemusta perusterveydenhuollon sairaalapalveluiden esimiestyöstä. Määräraha on talousarviossa. Tehtävässä toimiminen edellyttää Tartuntalain (1227/2016) 48 § mukaisen työntekijää koskevan rokotussuojan ehtojen täyttymistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terttu Nordman, perusturvajohtaja, terttu.nordman@pori.fi

Perusturvalautakunta päättää myöntää sairaalapalveluiden ylilääkärin virkaan nro 38000001 täyttöluvan julkisella haulla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Anna-Liisa Koivisto, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Käsitellyt asiat