Perusturvalautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Täyttölupapyyntö, sosiaalityöntekijän virka, 48390042, sosiaali-ja perhepalveluiden vammaispalvelutoimisto

PRIDno-2019-3056

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@pori.fi

Perustelut

Vammaispalvelutoimistossa (kp 14120271) on tullut avoimeksi  1.6.2019 alkaen sosiaalityöntekijän virka (virkanumero 48390042) irtisanoutumisen vuoksi. Talousarvio sisältää sosiaalityöntekijän virkaa varten palkkakustannukset.

Sosiaalityöntekijä toimii asiantuntijana vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain sekä erityisesti lain kehitysvammaisten erityishuollosta mukaisissa palveluissa ja tukitoimissa. Vammaispalveluissa päätetään laajoista kokonaisuuksista. Sosiaalityöntekijä toimii viranhaltijana vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon palvelujen kartoittamisessa ja päätösten tekemisessä. Sosiaalityöntekijällä on laaja, itsenäinen päätäntävalta hakijan asioissa. Lisäksi hän antaa konsultointiapua ja tukea sosiaaliohjaajille ja muille tiimin jäsenille.  Lakisääteisten palvelujen jatkumiseksi sosiaalityöntekijä on välttämätön vammaispalvelujen tuottamiselle.

Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän virkaan on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Työaika on 38,25 tuntia viikossa, hinnoittelukohta 04SOS04A ja tehtäväkohtainen palkka on  tällä hetkellä 3 204,02 euroa kuukaudessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terttu Nordman, perusturvajohtaja, terttu.nordman@pori.fi

Perusturvalautakunta päättää myöntää vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän virkaan nro 48390042 täyttöluvan julkisella haulla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen, perusturvan henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Käsitellyt asiat