Perusturvalautakunta, kokous 19.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Virkavaali, vastaavan ohjaajan virka, lastensuojelu, sosiaali- ja perhepalvelut

PRIDno-2019-2474

Valmistelija

  • Mari Levonen, sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja, mari.levonen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin perusturvalautakunta on julistanut auki julkisella haulla haettavaksi vastaavan ohjaajan viran ensimmäisenä sijoituspaikkana sosiaali- ja perhepalvelut, lastensuojelu, Tuulikodin asumisyksikkö ja Uudenkoiviston vastaanottokoti.  Hakuaika päättyi 13.5.2019.  Hakemuksia tuli 13.

Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu sosionomi (laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015) tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen ja hallinnon opinnoilla tai sisältyen tutkintoon.

Vastaavan ohjaajan työaika on 38,75 h/vko ja palkka 2816,84 €/kk.

Lastensuojelun päällikkö Leila Linnainmaa sekä johtava sosiaalityöntekijä Mira Lahdenranta ovat haastatelleet Heidi Heinon, Hanna Mäkelän, Sari Perä-Takalan ja Elisa Uusi-Oukarin.

Lisätietojen antaja: Johtava sosiaalityöntekijä Mira Lahdenranta p. 044 701 6120

Ehdotus

Esittelijä

  • Terttu Nordman, perusturvajohtaja, terttu.nordman@pori.fi

Perusturvalautakunta päättää julistaa viran uudelleen haettavaksi vähäisen hakijamäärän vuoksi sekä hakijoiden vähäisellä johtamisen ja hallinnon osaamisella. Lisäksi perusturvalautakunta päättää, että aikaisemmat hakemukset huomioidaan uudessa haussa.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hakijat, Mira Lahdenranta

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Käsitellyt asiat