Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 2.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Porin Veden tulosraportti 31.8.2019

PRIDno-2019-4628

Valmistelija

  • Anne Peltomaa, johdon assistentti, anne.peltomaa@pori.fi

Perustelut

Porin Veden tulosraportti tilanteessa 31.8.2019 on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Johtokunta hyväksyy tulosraportin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.