Porin Vesi, liikelaitoksen johtokunta, kokous 2.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Tiedoksi merkittävät viranhaltijapäätökset

Perustelut

Toimielimelle on saapunut seuraavat viranhaltijapäätökset.

 

 

Johtaja, Porin Vesi
Hankintapäätös:
§ 42 Vesitoimialan Benchmarking, tilaus, 21.08.2019
§ 43 Lingon taajuusmuuttaja, 09.09.2019
§ 44 Hiilidioksidin annostelu 2020-22, 17.09.2019
§ 46 Sipintien jätevesipumppaamon saneeraus, urakoitsijan valinta, 20.09.2019
§ 48 Hoitotaso ja nostopalkit keskuspuhdistamolle, 25.09.2019
§ 49 Kaanaan vesitornin ikkunoiden uusimisurakan lisätyö, 25.09.2019
§ 50 Aurinkosähköjärjestelmän hankinta Lukkarinsannan varavesilaitokselle, 26.09.2019
Henkilöstöpäätös:
§ 47 Osallistuminen Automaatio ja verkostonhallinta -seminaariin, Reijo Astokari ja Reijo Männistö, 24.09.2019
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 41 Saatavien poistot 2019 Porin Vesi, 14.08.2019
§ 45 Hyvitysvaatimus Porin Veden työlaskuun , 19.09.2019

Verkostopäällikkö
Hankintapäätös:
§ 6 Korjausliittimien hankinta Lining Oy:ltä, 24.09.2019
Yleinen viranhaltijapäätös:
§ 5 Hyvitys vesi- ja jätevesilaskuun, 24.09.2019

Ehdotus

Esittelijä

  • Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.