Tarkastuslautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Liikunta- ja nuorisoyksikön päällikön kuuleminen

PRIDno-2019-2918

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan valtuustokauden 2017-2020 arviointisuunnitelmaan kuuluu liikunta- ja nuorisoyksikön arviointi.  Yksikkö kuuluu Porin kaupungin organisaatiossa sivistystoimialaan.

Sivistystoimialan toimintasäännön mukaan:

"Liikunta- ja nuorisoyksikkö vastaa yleisten edellytysten luomisesta liikunnalle paikallistasolla järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja siten kuin liikuntalaissa säädetään.

Liikunta- ja nuorisoyksikkö vastaa edellytysten luomisesta nuorisotyölle ja toiminnalle järjestämällä nuorille suunnattuja palveluita ja tiloja sekä tukemalla nuorten kansalaistoimintaa siten kuin nuorisolaissa säädetään."

Liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö on kutsuttu tarkastuslautakunnan kokoukseen selostamaan yksikön toimintaan ja talouteen liittyviä asioita.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedoksi ja huomioon otettavaksi arviointityön yhteydessä.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.