Tarkastuslautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Taina Lehtonen ja Maarit Lepomäki (varalla Helena Lindberg).

Pöytäkirja tarkastetaan 2.9.2019.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Taina Lehtonen ja Maarit Lepomäki ja varalle valittiin Helena Lindberg.

Pöytäkirja tarkastetaan 2.9.2019 mennessä.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.