Tarkastuslautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Seuraavan kokouksen kuulemisen evästyskeskustelu

PRIDno-2019-2918

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Kokousten kuulemisten pohjana toimii tarkastuslautakunnan valtuustokauden 2017-2020 mittainen arviointisuunnitelma sekä vuoden 2019 arviointeja koskeva työohjelma.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta käy evästyskeskustelun liittyen seuraavan kokouksen työohjelman mukaiseen kuulemiseen.

Päätös

Tarkastuslautakunta kävi evästyskeskustelun liittyen seuraavan kokouksen työohjelman mukaiseen kuulemiseen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.