Tarkastuslautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Tarkastuslautakunnan työohjelma vuodelle 2019

PRIDno-2019-2323

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on vahvistanut kokouksessaan 10.7.2017 § 9 ohjeellisen arviointisuunnitelman valtuustokaudelle 2017-2020. Valtuustokaudelle laaditun arviointisuunnitelman pohjalta laaditaan työohjelma vuoden 2019 arviointityölle. Arviointisuunnitelma on esityslistan oheismateriaalina.

Tässä kokouksessa on tarkoitus käydä keskustelua valtuustokauden arviointisuunnitelman pohjalta arviointivuoden 2019 yksityiskohtaisen työohjelman sisällöstä.

Arviointisuunnitelma on salassa pidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 15 kohdan nojalla. 

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  • käydä keskustelun arviointisuunnitelman pohjalta vuoden 2019  arviointikohteista.
  • valtuuttaa tarkastustoimiston laatimaan käydyn keskustelun  pohjalta yksityiskohtaisen työohjelman arviointivuodelle 2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lopullinen työohjelma käsitellään elokuun kokouksessa.

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta päätti 3.6.2019 kokouksensa 59 §:n kohdassa

  • käydä keskustelun arviointisuunnitelman pohjalta vuoden 2019  arviointikohteista.
  • valtuuttaa tarkastustoimiston laatimaan käydyn keskustelun  pohjalta yksityiskohtaisen työohjelman arviointivuodelle 2019

3.6.2019 kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta tarkastustoimi on laatinut liitteenä olevan yksityiskohtaisen työohjelman vuoden 2019 arviointityöstä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää

  1. hyväksyä vuoden 2019 arviointityöstä laaditun ohjelman. Arviointityön ohjelma on salassa pidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 15 kohdan mukaan.
  2. todeta, että tilintarkastajan tarkastusohjelma vuodelle 2019 esiteltiin 3.6.2019 kokouksen 58 §:n kohdalla. Tilintarkastusohjelma on salassa pidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 15 kohdan mukaan.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

  1. hyväksyä vuoden 2019 arviointityöstä laaditun ohjelman. Arviointityön ohjelma on salassa pidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 15 kohdan mukaan.
  2. todeta, että tilintarkastajan tarkastusohjelma vuodelle 2019 on esitelty 3.6.2019 kokouksen 58 §:n kohdalla. Tilintarkastusohjelma on salassa pidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 15 kohdan mukaan.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.