Tarkastuslautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Tarkastustoimen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuonna 2020

PRIDno-2019-3445

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastustoimen henkilöstösuunnitelma 2020-2023 ja koulutussuunnitelma 2020

Osana vuoden 2020 talousarvion laadintaa toimialojen tulee laatia henkilöstösuunnitelma vuosille 2020-2023 sekä henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2020. Ehdotukset tarkastustoimen henkilöstösuunnitelmaksi vuosille 2020-2023 sekä koulutussuunnitelmaksi vuodelle 2020 ovat esityslistan liitteinä.

Liitteet         Tarkastustoimen henkilöstösuunnitelma 2020-2023

                     Tarkastustoimen koulutussuunnitelma 2020

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastusautakunta päättää:

  1. hyväksyä tarkastustoimiston henkilöstösuunnitelman 2020-2023 liitteen mukaisesti.
  2. hyväksyä esityksen tarkastustoimen koulutussuunnitelmaksi 2020 ja antaa tarkastuspäällikölle oikeuden muuttaa sitä tarvittaessa.

Lisäksi tarkastuslautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asiakohdan osalta välittömästi.

Päätös

Tarkastusautakunta päätti:

  1. hyväksyä tarkastustoimiston henkilöstösuunnitelman 2020-2023 liitteen mukaisesti.
  2. hyväksyä esityksen tarkastustoimen koulutussuunnitelmaksi 2020 ja antaa tarkastuspäällikölle oikeuden muuttaa sitä tarvittaessa.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asiakohdan osalta välittömästi.

Tiedoksi

HR-yksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.