Tarkastuslautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Tarkastustoimen talousarvio vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2021-2022

PRIDno-2019-3444

Valmistelija

  • Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Esitys tarkastustoimen talousarvioksi vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2021-2022

Kuntalain 121 § 6 kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

"valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Kunnanhallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä."

 

Talousarvion ja taloussuunnitelman laadintaohjeiden mukaan toimialojen ja liikelaitosten talousarvioehdotukset on palautettava viimeistään 31.8.2019 talousyksikölle.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 3.6.2019 §311 vahvistanut vuoden 2020 talousarvion sekä vuosien 2021-2022 taloussuunnitelmien toimialakohtaiset kehykset (oheismateriaalina). Tarkastustoimen vuoden 2020 talousarvion kehys on hallituksen esityksen mukaan -520.846 euroa.

Kaupunginhallituksen kehyksiä koskevan päätöksenteon jälkeen on tarkastustoimen henkilöstön käytössä tapahtunut muutoksia. Talousyksikön päällikön 19.8.2019 lähettämän ilmoituksen mukaan kehyksessä tämä huomioidaan niin, että 20 000 euroa siirretään konsernihallinnon kehykseen tarkastustoimen kehyksestä.

Oheismateriaalina oleva tarkastustoimen talousarvio vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelma vuosille 2021-2022 on laadittu kaupunginhallituksen kehyksen mukaisina huomioiden edellä mainittu muutos. Tarkastustoimen vuoden 2020 toimintakate on muutoksen jälkeen - 500 846 euroa.

 

Oheismateriaali

                      KH 3.6.2019 §311 Vuoden 2020 talousarvion sekä vuosien 2021 ja 2022 taloussuunnitelmien toimialakohtainen kehys

                      KH 3.6.2019 18 §310 Vuosien 2020-2022 investointikehys

Liite

                      Tarkastustoimen vuoden 2020 talousarvio sekä vuosien 2021-2022 taloussuunnitelma

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Lautakunta päättää

  1. hyväksyä tarkastustoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2021-2022  mukaisena.
  2. todeta, että tarkastustoimen vuoden 2020 toimintakate on muutoksen jälkeen - 500 846 euroa.

Lisäksi tarkastuslautakunta päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asiakohdan osalta välittömästi.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

  1. hyväksyä tarkastustoimen talousarvioehdotuksen vuodelle 2020 ja taloussuunnitelmat vuosille 2021-2022 esityksen mukaisena.
  2. todeta, että tarkastustoimen vuoden 2020 toimintakate on muutoksen jälkeen - 500 846 euroa.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asiakohdan osalta välittömästi.

Tiedoksi

Talousyksikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.