Tarkastuslautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Tiedoksi merkittävät asiat

Perustelut

Kaupunginhallituksen päätös 10.6.2019 § 339 Maksukorttiohjeistus

Kaupunginhallituksen päätös 10.6.2019 § 338 Ohje edustamisesta ja tilaisuuksiin osallistumisesta

Kaupunginvaltuuston päätös 17.6.2019 § 83 Tilintarkastusyhteisön valinta vuosille 2019 - 2022

Kaupunginvaltuuston päätöksen 17.6.2019 § 83 lisäksi on kaupunginhallitus kokouksessaan 3.6.2019 § 312 päättänyt antaa ohjeistuksenaan, että tilintarkastusyhteisöltä ei osteta konsulttipalveluita. Tämä kaupunginhallituksen ohje saatetaan myös konserniohjeena tiedoksi konserniyhtiöille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Niko Poskiparta, tarkastuspäällikkö, niko.poskiparta@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.