Tekninen lautakunta, kokous 25.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Teknisen toimialan toimintasäännön muuttaminen

PRIDno-2019-3098

Valmistelija

  • Mika Painilainen, hallintopäällikkö, tekninen toimiala, mika.painilainen@pori.fi

Perustelut

Teknisen toimialan toimintasääntö määrittää teknisen toimialan toimialajohtajan, yksiköiden päälliköiden, toimintayksiköiden esimiesten ja viranhaltijoiden tehtävistä ja toimivallasta. Tekninen lautakunta on kokouksessaan 27.6.2017 hyväksynyt teknisen toimialan toimintasäännön ja tehnyt siihen muutoksia ja täydennyksiä 12.12.2017.

Lautakunnan päätettäväksi esitettävät muutokset on merkitty liitteessä olevaan toimintasääntöön punaisella värillä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teknisen toimialan toimintasäännön.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin äänin 8-4.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Milka Tommila teki Antero Kivelän kannattamana seuraavanlaisen muutosesityksen: Esitän palautusta uudestaan valmisteluun, auditoinnin valmistumisen tuloksien mukaan.

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että oli tehty päätösehdotuksesta poikkeava ehdotus, joten oli äänestettävä.

Äänestystulokset

  • Jaa 8 kpl 67%

    Minna Haavisto, Raija Koskiranta, Anttivesa Knuuttila, Ilkka Holmlund, Johanna Huhtala, Johanna Rantanen, Veera Forsbacka, Jyrki Levonen

  • Ei 4 kpl 33%

    Jari Haapaniemi, Milka Tommila, Antero Kivelä, Tuomas Koivisto

Tiedoksi

Tekninen toimialan yksiköt