Tekninen lautakunta, kokous 25.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Tilan Huvilajuovankuja 8 609-430-35-68 myyminen

PRIDno-2019-3032

Valmistelija

  • Iiris Lehti, Iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

[peitetty] on pyytänyt saada ostaa hänellä vuokralla olevan huvilatontin 609-430-35-68 Hanhiluodonkuja 8.

Kiinteistörekisterin mukaan tilan pinta-ala on 1.143 m². Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 6.2.2012 § 9 vahvistanut Huvilajuovan alueen huvilatonttien hinnoittelun 1.7.2012 alkaen siten, että 800-1.199 m²:n suuruisten tonttien hinta on 25.000 euroa. Hinnat vahvistettiin elinkustannusindeksin (1951:100) vuoden 2011 keskiluvun 1812 kohdalle niin, että sovittavat kauppahinnat korotetaan vastaamaan elinkustannusindeksin tuoreinta vuosikeskilukua. Vuoden 2018 keskiluvun 1948 kohdalla tilan Huvilajuovankuja 8 kauppahinta on 26.876 euroa.

Lisäksi ostajalta veloitetaan lohkomiskustannukset 591 euroa. Kokonaiskauppahinta on täten 27.467 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että kaupunki myy [peitetty] tilan 609-430-35-68 Hanhiluodonkuja 8, pinta-alaltaan 1.143 m², 27.467 euron kauppahinnalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Vuokralainen, Infrajohtaminen/maapolitiikka (Anttila, Pikkusaari)