Tekninen lautakunta, kokous 25.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Tilayksikön työohjelman päivitys

PRIDno-2019-2767

Valmistelija

  • Päivi Kalli, paivi.kalli@pori.fi

Perustelut

Tilayksikkö on jakanut TA2019 investointiosassa olevat investointikohteet sekä työt tileiltä 14110851 kiinteistöjen kunnossapito (3 884 000 €) ja
toimitilojen kiinteistökehitys 14123000-14123052 (2 800 000€) työohjelmaksi 11.12.2018 PTS-Suunnitelmien mukaan 11.12.2018. Osa tilien 14110851 ja 14123000-14123052 jätettiin sitomatta vuoden aikana tehtäviä muutoksia varten. Työsuunnittelusta ja tarkentavasta laskennasta sekä uusista kiireellisistä tarpeista johtuen on tarpeen tarkistaa tilayksikön työohjelma vuodelle 2019.

Tililtä 14110851 kiinteistöjen kunnossapito on tilayksikön työohjelmaan varattu Kirjurinluodon rakennuksiin, ravintolan ja terassien kunnossapitoon (investointinumero 14111042) kustannuksia yhteensä 60 000 €. Kirjuriluodon kesäravintolan maalaustyön yhteydessä havaittiin rakenteissa laaja lahovaurio. Rakenteita joudutaan uusimaan. Korjaustöiden laajentumisen vuoksi on lisärahan tarve arvioitu olevan 50 000 €. Lisäraha katetaan työohjelmaan varatusta sitomattomasta riskirakennekorjausrahasta.

Tilille 14110851 kiinteistöjen kunnossapito on tilayksikön työohjelmaan tarve avata uusi investointi Uudenkoiviston koulun vesivahinkokorjaustyötä varten. Korjaustöiden kustannusarvio on 40 000 €. Kustannukset katetaan työohjelmaan varatusta ennakoimattomasta kunnossapidon sisäilmarahasta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy lisärahan Kirjurinluodon kesäravintolan rakenteiden korjauksiin ja uuden investoinnin Uudenkoiviston koulun vesivahinkokorjauksiin muutoksena tilayksikön työohjelmaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tilajohtamisen toimintayksikkö, Päivi Kalli