Tekninen lautakunta, kokous 25.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Tilojen Lepola I, Kulmatalo ja Keskitalo ostaminen Honkaluodosta

PRIDno-2019-3033

Valmistelija

  • Iiris Lehti, Iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Honkaluodossa sijaitsevien tilojen Lepola I 609-415-1-2009, Kulmatalo 609-415-1-1953 ja Keskitalo 609-415-1952 omistajien kanssa on neuvoteltu tilojen ostamisesta. Tiloista on käyty neuvotteluja yhtenä kokonaisuutena. Tilan Lepola I pinta-ala on noin 7,2 hehtaaria, Kulmatalon noin 0,97 hehtaaria ja Keskitalon noin 0,98 hehtaaria. Tilat sijaitsevat Honkaluodon asemakaava-alueen reunalla ja ovat yleiskaavassa osoitettu teollisuus- ja varastoalueeksi (T).

Tilojen Kulmatalo ja Keskitalo kauppahinnaksi on neuvoteltu yhteensä 50.000 euroa. Hinta perustuu rakennuspaikkojen kokonaisarvioon. Molemmilla tiloilla sijaitsee asuinrakennukset. Rakennukset on liitetty kunnan vesijohtoverkkoon ja tilat kuuluvat Pinomäen jätevesiosuuskuntaan.

Tilan Lepola I kauppahinnaksi on neuvoteltu 143.000 euroa, joka on noin 2 €/m². Kauppaan ei sisälly tilan kiinteistörekisteriotteen mukaista osuutta Saarijärven yhteismetsään 886-874-2-1. Tilalla sijaitsee asuinrakennus sekä kolme muuta rakennusta. Asuinrakennus on liitetty kunnan vesijohtoverkkoon ja tila kuuluu Pinomäen jätevesiosuuskuntaan. Tilan peltoalat (5,6 ha ja 0,7 ha) on vuokrattu ulkopuolisille viljeltäväksi. Kaupunkisuunnittelu on ilmoittanut puoltavansa tilojen hankintaa kaupungille.

Kauppahinta maksetaan kaupanteon yhteydessä ja tilan Lepola I tilakeskuksen noin 5.300 m²:n suuruinen alue jää myyjän hallintaan. 31.10.2019 jälkeen kaupunki perii korvausta hallintaoikeudesta. Vuotuisen korvauksen suuruus on 3 % hallinta-alueelle laskettavasta kauppahinnasta eli 316 euroa.

Kuluvan vuoden talousarvioissa on osoitettu 1.500.000 euron määräraha kiinteistöjen ostoihin, josta on käytetty kesäkuuhun mennessä 295.382 euroa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää, että kaupunki ostaa [peitetty] tilan Lepola I 609-415-1-2009 ja [peitetty] tilat Kulmatalo 609-415-1-1953 ja Keskitalo 609-415-1-1952 oheisten kauppakirjaluonnosten mukaisin ehdoin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Myyjät, infrajohtaminen/maapolitiikka/Anttila/Pikkusaari