Tekninen lautakunta, kokous 6.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Aloite liikenteen avaamiseksi Harjunpäänkadulta Haikaranpolulle

PRIDno-2019-1347

Valmistelija

  • Sanna Välimäki, liikenneinsinööri, sanna.valimaki@pori.fi

Perustelut

Harjunpäänkadun asukkaat ovat tehneet aloitteen liikenteen avaamiseksi Haikaranpolulle. Neitsytpolkua käyttää tällä hetkellä 11 kerrostaloa sekä omakotitaloasukkaat. Näkemä Neitsytpolulta Isosannanpusitokadulle tullessa on huono ja kulku Haikaranpolun kautta olisi anomuksen mukaan turvallisempaa. Anomuksessa on yli 80 allekirjoittajaa.  

Infrajohtaminen on tutkinut aloitteen. Liikennejärjestely on toteutettu voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Nykyisessä asemakaavassa Harjunpääkadun molemmissa päissä on puistot. Haikaranpuiston läpi on mahdollista osoittaa vain kevyt liikenne (asemakaavamerkintä pp). Näkemä Neitsytpolun ja Isosannanpuistokadun risteyksessä on erittäin huono. Neitsytpolulta tuleva auton joutuu ajamaan täysin kevyen liikenteen väylälle nähdäkseen lähestyvät pyöräilijät. Näkemä Haikaranpolulta Isosannanpuistokadulle on vähintään yhtä huono. Molempiin risteyksiin tulaan asentamaan liikennepeilit näkemän parantamiseksi (liikenneinsinöörin päätös 7.6.2019). Pyöräilijöille on asennettu tärinäraidat Isosannanpuistokadun kevyen liikenteen väylälle varoittamaan autoilijoista. Kaupungin suunnasta tuleville pyöräilijöille on lisäksi asetettu Muu vaara- liikennemerkki sekä tekstillinen lisäkilpi "Varo autoja". 

Neitsytpolulla ja Harjunpääkadulla on nopeusrajoitus 30 km/h, ajoradan leveys on n. 8,3 m, kadun molemmin puolin on jalkakäytävät, pysäköinti on sallittu kadun molemmin puolin ja huipputunnin liikennemäärä on liikennelaskennan perusteella 66 ajoneuvoa pohjoiseen (9 pyöräilijää + 6 jalankulkijaa) ja 30 ajoneuvoa etelään (0 pp, 9 jk). Liikenne Haikaranpolulla ei jonoudu huipputunnin aikana. Haikaranpolulla ei ole viiden vuoden tarkastelujaksolla tapahtunut yhtään poliisin tietoon tullutta liikennonnettomuutta. Liikenteen avaaminen Haikaranpolulle ei paranna tai huononna Isosannanpuistokadun liittymien turvallisuutta, mutta tasaa jossain määrin kyeisten katujen liikennemäärää.    

Infrajohtaminen on neuvotellut liikennejärjestelyjen muuttamisesta kaupunkisuunnittelun kanssa. Liikennejärjestelyn muuttaminen edellyttää asemakaavamuutosta. Asemakaavan muutoshakemus tulee osoittaa kaupunkisuunnittelulle täydennettynä Haikaranpolun ja Viklankujan asukkaiden nimillä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa anomukseen edellä esitetyn vastauksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, liikenneinsinööri/Sanna Välimäki

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Käsitellyt asiat