Tekninen lautakunta, kokous 6.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Maaoikeuden tuomio asiassa M 19/1683, Lainerannan yksityistie

PRIDno-2019-3413

Valmistelija

  • Mika Painilainen, hallintopäällikkö, tekninen toimiala, mika.painilainen@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta, joka toimii tielautakuntana, antoi 14.12.2018 pitämässään toimituskokouksessa päätöksen koskien Lainerannan yksityistietä. Tieautakunnan päätöksestä valitettiin maaoikeuteen, joka antoi 2.7.2019 asiassa tuomion 19/24587. Tuomiolauselman mukaan muutoksenhakemus hylättiin, eli perusteita tielautakunnan päätöksen muuttamiseen ei ollut.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta merkitsee maaoikeuden tuomion 19/24587 tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Tekninen toimiala, hallintopäällikkö Mika Painilainen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Käsitellyt asiat