Tekninen lautakunta, kokous 6.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 137 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Esittelijä

  • Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anttivesa Knuuttila ja Johanna Huhtala (varalla Jari Haapaniemi).

 

Pöytäkirja tarkastetaan 8.8.2019.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anttivesa Knuuttila ja Jari Haapaniemi.

 

Pöytäkirja tarkastetaan 8.8.2019.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.

Käsitellyt asiat