Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, kokous 26.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Yhteiset palvelut -yksikön lopettamiseen liittyvä hallintosäännön muutostarve

PRIDno-2019-3142

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut, ympäristö- ja lupapalvelut, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.2.2019 hyväksynyt konsernihallinnon toimialan palvelulupaukset ja vuositavoitteet vuodelle 2019. Yhtenä tavoitteena on, että ”konsernihallinnon toimiala järjestää keskitetysti yhteiset palvelut”, mikä vuonna 2019 toteutetaan konsernihallinnon toimialan sekä ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan osalta. Tavoitteen tarkoituksena on tehostamalla ja kehittämällä yhteisten palveluiden tuottamista antaa toimialoille mahdollisuus keskittyä asukkaiden ja asiakkaiden palvelemiseen strategisissa ohjelmissa suunnitellulla tavalla. 

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalla on valmisteltu yhteiset palvelut -yksikön tehtävien ja henkilöstön siirtämistä konsernihallinnon toimialalle. Projektin ohjausryhmään kuuluvat kummankin toimialan toimialajohtajat, talouspäällikkö ja projektipäällikkönä toimiva yksikön päällikkö. Ohjausmallissa toimialojen rajapinnoissa olevien tehtävien vastuut on määritelty uudelleen yksiköiden kesken. Yhteiset palvelut -yksikön henkilöstön kanssa on yhteistoimintamenettelyssä sovittu heidän siirtymisestään uusiin tehtäviin viimeistään 1.9.2019, jolloin myös uusi tehtävänjako tulee voimaan. Yksikön päällikkö ja hallintosuunnittelija ovat kuitenkin toimialan käytettävissä vuoden loppuun saakka.

Porin kaupungin hallintosäännössä on kuvattu kaupungin organisaatio ja lueteltu toimialoille kuuluvat yksiköt. Yhteiset palvelut -yksikön lopettaminen ympäristö- ja lupapalveluiden toimialalta edellyttää hallintosäännön muuttamista niin, että maininta yksiköstä poistetaan hallintosäännön 20 §:stä. Toimialan toimintasääntö muutetaan elokuussa vastaamaan uutta organisaatiorakennetta ja tehtävänjakoa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Ulla-Kirsikka Vainio, toimialajohtaja, ympäristö- ja lupapalvelut, ulla-kirsikka.vainio@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta toteaa yhteiset palvelut -yksikön lopettamisen ja pyytää hallintoyksikköä huolehtimaan hallintosäännön muuttamisesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Kaupunginvaltuusto, Hallintoyksikkö