Hyppää sisältöön
  Vireilletulovaihe   Luonnosvaihe   Ehdotusvaihe (Käynnissä)

Herralahti 14. kaupunginosan korttelin 8 (osa) ja puistoalueen (osa) asemakaavan muutos 609 1766

TUNNUS
609 1766 / PRIDno-2022-4784
YHTEYSHENKILÖ
Kaavasuunnittelija Tia Koponen p. 044 701 4333
AJANKOHTAISTA
Asemakaavaehdotus nähtävänä 9. - 22.11.2023

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee noin 2 kilometrin etäisyydellä Kauppatorista Herralahdessa Sammontien varrella. Kaavamuutosalueella tontilla 15 sijaitsee APT Alkuperäistuonnin myymälä, varasto, toimisto ja huoltohalli. Tontilla 10 on asuntoja ja varastotilaa.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan suunnittelun lähtökohtana on ollut siirtää jo pitkään pysäköintialueena toiminut puistoalue tonttiin 15. Puistoalue on ollut vuokralla Sammontie 20 kiinteistöön liittyen, mutta nyt on tullut tarve ratkaista asia pysyvästi kaavalla ja kiinteistöjärjestelyllä. 

Tontin 10 osalta lähtökohtana on ollut modernisoida alueen 1950-luvun asemakaava.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus.

Kaavakonsultti

Kari Hannus p.050 2970, kari@karihannus.fi


ASIAN KÄSITTELY

  Ehdotusvaihe - 8.11.2023 - Käynnissä

Kaava-aineistot

Ehdotuskuulutus

Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä

Kuulutusaika: 8.11.2023 - 23.11.2023

HERRALAHTI 14. kaupunginosan korttelin 8 (osa) ja puistoalueen (osa) asemakaavan muutos 609 1766
 

Asemakaavan muutosehdotus on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa yleisön nähtävänä 9. - 22.11.2023 ensisijaisesti kaupunkisuunnittelun internetsivuilla www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu ja palvelupiste Porinassa kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla (käyntiosoite Yrjönkatu 13). Mahdolliset kaupunginhallitukselle osoitetut muistutukset on tehtävä kirjallisesti nähtävänäolon aikana: Porin kaupunkisuunnittelu, PL 121, 28101 PORI tai palvelupiste Porina tai kaupunkisuunnittelu@pori.fi.

Porissa 8.11.2023 
Porin kaupunginhallitus 


  Luonnosvaihe - 26.4.2023 - Valmis

Luonnoskuulutus

Vireillä (MRL 63 §), osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos nähtävillä (MRL 62 §)

Kuulutusaika: 26.4.2023 - 12.5.2023

HERRALAHTI 14. kaupunginosan asemakaavan muutos 609 1766, jossa tarkastellaan puistoalueen liittämistä korttelin 8 tonttiin 15 sekä tonttia 10 koskevan asemakaavan päivitystä.

Yhteyshenkilöt                                                                puh. 
kaavan laatija, diplomi-insinööri Kari Hannus                   050 2970
Porin kaupunki / asemakaava-arkkitehti Otto Arponen     044 701 2994
Porin kaupunki / kaavasuunnittelija Tia Koponen             044 701 4333 

 

Vireillä olevan asemakaavamuutoksen rajaus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä nähtävillä oleva asemakaavaluonnos ovat osallisten ja myös muiden arvioitavissa 27.4. - 11.5.2023 palvelupiste Porinan sähköisellä ilmoitustaululla (käyntiosoite Yrjönkatu 13) sekä internetsivulla www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu. Mielipiteet voi esittää kirjallisesti kaupunkisuunnitteluun osoitteeseen: Porin kaupunkisuunnittelu, PL 121, 28101 PORI tai sähköpostilla kaupunkisuunnittelu@pori.fi.

Porissa 26.4.2023
Porin kaupunkisuunnittelu
 


Kaava-aineistot

  Vireilletulovaihe - 26.4.2023 - Valmis

Kaava-aineistot