Hyppää sisältöön
  Vireilletulovaihe   Luonnosvaihe   Ehdotusvaihe (Käynnissä)

Karjaranta 21. kaupunginosan korttelin 38 tonttien 3 ja 5 asemakaavan muutos 609 1768

TUNNUS
609 1768 / PRIDno-2022-6047
YHTEYSHENKILÖ
Kaavasuunnittelija Tia Koponen p. 044 701 4333
AJANKOHTAISTA
Asemakaavaehdotus nähtävänä 9. - 22.11.2023

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee noin 1 kilometrin etäisyydellä Kauppatorista Karjarannan kaupunginosan alussa Karjarannantien ja Karjapihan rajaamalla alueella.  

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa tontin 5 parempi jätehuollon toteutus siirtämällä asianosaisten tekemän kaupan perusteella osa tontista 3 tonttiin 5.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus.


ASIAN KÄSITTELY

  Ehdotusvaihe - 8.11.2023 - Käynnissä

Ehdotuskuulutus

Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä

Kuulutusaika: 8.11.2023 - 23.11.2023

KARJARANTA 21. kaupunginosan korttelin 38 tonttien 3 ja 5 asemakaavan muutos 609 1768

Asemakaavan muutosehdotus on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa yleisön nähtävänä 9. - 22.11.2023 ensisijaisesti kaupunkisuunnittelun internetsivuilla www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu ja palvelupiste Porinassa kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla (käyntiosoite Yrjönkatu 13). Mahdolliset kaupunginhallitukselle osoitetut muistutukset on tehtävä kirjallisesti nähtävänäolon aikana: Porin kaupunkisuunnittelu, PL 121, 28101 PORI tai palvelupiste Porina tai kaupunkisuunnittelu@pori.fi.

Porissa 8.11.2023 
Porin kaupunginhallitus 


Kaava-aineistot

  Luonnosvaihe - 26.4.2023 - Valmis

Kaava-aineistot

  Vireilletulovaihe - 26.4.2023 - Valmis

Kaava-aineistot