Hyppää sisältöön
  Vireilletulovaihe   Ehdotusvaihe (Käynnissä)

Karjaranta 21. kaupunginosan korttelin 60, Verstaskadun ja yleisen pysäköintialueen asemakaavan muutos 609 1752

TUNNUS
609 1752
YHTEYSHENKILÖ
kaupunkisuunnittelupäällikkö Risto Reipas p. 044 701 1609 / kaavasuunnittelija Tea Bogdanoff, p. 044 701 1972
AJANKOHTAISTA
Asemakaavaehdotus nähtävänä 10.11.-9.12.2022

1752 sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Karjarannan kaupunginosaan Karjarannantien ja Jokiniityntien risteyksen tuntumaan n. 1,5 km:n etäisyydelle Porin kaupungin keskustasta.  Alue rajautuu Karjarannantiehen, Jokiniityntiehen, Repolankatuun ja Porin Karjarannan vuoden 2018 asuntomessualueeseen. Kaava-alueen pinta-ala on n. 0,8 ha.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavamuutos mahdollistaa kerrostalon rakentamisen alueelle.
Kaavamuutoksen tarkoituksena on siirtää hoivakodin tontilta rakennusoikeutta käytettäväksi vielä rakentamattomalla tontilla 3. Lisäksi yleinen pysäköintialue (LP-1) muutetaan autopaikkojen korttelialueeksi (LPA), jonne osoitetaan korttelin 60 ja mahdollisesti myös korttelin 59 autopaikkoja.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto


ASIAN KÄSITTELY

  Vireilletulovaihe - 23.6.2021 - Valmis

Vireilletulokuulutus

Kaava-aineistot