Hyppää sisältöön
  Vireilletulovaihe   Luonnosvaihe   Ehdotusvaihe (Käynnissä)

Kirrinsanta 66. kaupunginosan teollisuusalueen asemakaavan muutos 609 1765

TUNNUS
609 1765
YHTEYSHENKILÖ
Asemakaava-arkkitehti Otto Arponen p. 044 701 2994 | kaupunkisuunnittelupäällikkö Risto Reipas p. 044 701 1609 | kaavasuunnittelija Tea Bogdanoff p. 044 701 1972
AJANKOHTAISTA
Asemakaavaehdotus nähtävänä 19.10. – 17.11.2023

​​​​​Kaava-alue opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Reposaaren maantien molemmin puolin Kirrinsannan teollisuusalueella. Suunnittelualueella on nykyisin pääasiassa metsäistä aluetta, tiealuetta ja lentotuhkalla muodostettua kenttäaluetta. Etäisyys Porin keskustaan on noin 20 km.

Kaavan tavoitteet

Tavoitteena on muuttaa nykyiset teollisuusalueet T/kem -alueiksi. Asemakaavan muutos laaditaan, jotta alueelle voi sijoittaa vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavan laitoksen/laitoksia (T/kem).

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto


ASIAN KÄSITTELY

  Ehdotusvaihe - 17.11.2023 - Käynnissä

Ehdotuskuulutus

Asemakaavaehdotus nähtävänä

Kuulutusaika: 18.10.2023 - 18.11.2023

KIRRINSANTA 66. kaupunginosan teollisuusalueen asemakaavan muutos 609 1765. 

Asemakaavaehdotus on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:ssä säädetyssä tarkoituksessa yleisön nähtävänä 19.10. - 17.11.2023 ensisijaisesti kaupunkisuunnittelun internetsivuilla www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu ja palvelupiste Porinassa kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla (Yrjönkatu 13) sekä sovittaessa Porin kaupunkisuunnittelussa (Luvianpuistokatu 1).

Mahdolliset kaupunginhallitukselle osoitetut muistutukset on tehtävä ennen nähtävänäolon päättymistä sähköpostiosoitteeseen kaupunkisuunnittelu@pori.fi, postiosoitteella Porin kaupunkisuunnittelu, PL 121, 28101 PORI tai käyntiosoitteeseen Yrjönkatu 13 (palvelupiste Porina).

Porissa 18.10.2023
Porin kaupunginhallitus


  Luonnosvaihe - 21.6.2023 - Valmis

Kaava-aineistot

Luonnoskuulutus

Asemakaavaluonnos nähtävillä (MRL 62 §)

Kuulutusaika: 21.6.2023 - 1.9.2023

KIRRINSANTA 66. kaupunginosan teollisuusalueen asemakaavan muutos 609 1765. Tavoitteena on muuttaa nykyiset teollisuusalueet T/kem-alueiksi.

Asemakaavaluonnosta esitellään Reposaaren kivikoulun urheilusalissa (Kirkkokatu 31, 28900 PORI) maanantaina 14.8.2023 klo 18.00 - 19.30.

Yhteyshenkilöt                                                         puh.                       
asemakaava-arkkitehti Otto Arponen                        044 701 2994         
kaupunkisuunnittelupäällikkö Risto Reipas               044 701 1609         
kaavasuunnittelija Tea Bogdanoff                              044 701 1972        

Vireillä oleva asemakaavaluonnos liiteaineistoineen sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat osallisten ja myös muiden arvioitavissa 22.6. – 31.8.2023 palvelupiste Porinan sähköisellä ilmoitustaululla (käyntiosoite: Yrjönkatu 13) sekä internetsivulla www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu. Mielipiteet voi esittää nähtävilläolon aikana kirjallisesti tai suullisesti kaupunkisuunnitteluun osoitteeseen: Porin kaupunkisuunnittelu, PL 121, 28101 PORI (käyntiosoite: Luvianpuistokatu 1, 4. krs) tai kaupunkisuunnittelu@pori.fi. 

Porissa 21.6.2023
Porin kaupunkisuunnittelu


  Vireilletulovaihe - 27.7.2022 - Valmis

Vireilletulokuulutus

Asiakirjat

Vireilletulokuulutus 27.7.2022 (pdf, 106 kt)