Hyppää sisältöön
  Vireilletulovaihe (Käynnissä)

Mäntyluoto 65. kaupunginosan Kallon aluetta koskeva asemakaavan muutos 609 1758

TUNNUS
609 1758
YHTEYSHENKILÖ
kaavoitusarkkitehti Harri Kahelin p. 044 701 2847 / kaavasuunnittelija Tea Bogdanoff p. 044 701 1972

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu n. 23 km päähän keskustasta luoteeseen Mäntyluodon 65. kaupunginosaan. Suunnittelualue rajautuu merialueisiin paitsi pengertien osalta, joka ulottuu pieneltä osin mantereelle. Kaava-alueen pinta-ala on n. 31,8 ha.

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutoksella tarkastellaan alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyitä, kehitetään virkistysalueen toimivuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Samalla kartoitetaan nykyisten toimintojen tarpeita.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan laatija ja yhteydenotot

Nosto Consulting Oy, Pasi Lappalainen
puh. 0400 858101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi

Nosto Consulting Oy
Brahenkatu 7, 20100 TURKU


ASIAN KÄSITTELY

  Vireilletulovaihe - 25.5.2022 - Käynnissä

Vireilletulokuulutus

Asiakirjat

Vireilletulokuulutus 25.5.2022 (pdf, 105 kt)